Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát : 052/452 3028
  školská jedáleň: 052/452 3684
Nedeľa 23. 11. 2014

Kalendár

Štatistika

Počet návštev: 2036920

Oznam školskej jedálne.

Oznamujeme stravníkom ŠJ,že stravné za mesiac december 2014 sa inkasuje v dňoch 18.11.2014 - 21.11.2014

           1.stupeň: 15 x 0,95  = 14,25 + 1,50 = 15,75 €

           2.stupeň: 15 x 1,01  = 15,15 + 1,50 = 16,65 €

           Hmotná núdza: 15 x 0,03 = 0,45 + 1,50 = 1,95 €

           Dospelí stravníci: 15 x1,12 = 16,80 + 1,50 = 18,30 €

Žiadam stravníkov, aby stravné uhradili v uvedenom termíne.

 

Jana Plutová-vedúca

 

Novinky

 • Týždeň zdravej výživy

  V priebehu Európskeho týždňa boja proti drogám sa uskutočnilo  na našej škole množstvo aktivít pod názvom Týždeň zdravej výživy. V priebehu celého týždňa v rámci triednických hodín sa žiaci oboznamovali s významom zdravej výživy, ale aj zdravého životného štýlu ako jednej z prevencií boja proti drogám. Každá  trieda uskutočnila od pondelka do piatku jednu hodinu zameranú na niektorú zo zložiek zdravej výživy.  Súčasťou týždňa boli aj športové aktivity jednotlivých ročníkov, v rámci ktorých prebehli rôzne športové súťaže. Vyvrcholením tohto týždňa  bol štvrtkový program. Na triednických hodinách žiaci aktívne predviedli svoj vzťah ku zdravej výžive  v podobe prípravy skvelých nátierok pod vedením svojich triednych učiteľov. Po vyhodnotení a ochutnávke nasledoval v MkS hudobný program skupiny Clakson pod vedením Valentína Čekovského. Skvelá hudba, vynikajúca interpretácia a program s  výchovným zameraním boli plnohodnotným spestrením tohto dňa nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Záverom dopoludňajšieho programu  bolo vystúpenie tanečnej hip-hopovej skupiny BDS krew zo Spišskej Novej Vsi. Tanečníci predviedli ukážky tancov hip-hop, break dance a zapojili aj našich žiakov do  tanečných výkonov s možnosťou vyskúšať si nácvik niektorých krokových variácií. Program BDSK bol skvelou bodkou  za dňom nabitým množstvom zážitkov ale i  poznania.

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky

  v rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás týmto vyzývame na predloženie ponuky na predmet zákazky:

  1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie:

  Názov: Základná škola Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok

 • 28. 10. 2014

  Do galérie Olympijský deň boli pridané fotografie.

 • 28. 10. 2014

  Do galérie Halloweenské popoludnie v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Oznam

  17. 10. 2014

  Z dôvodu účasti pedagogických pracovníkov na  metodickom dni, riaditeľ ZŠ Nižná brána 8 Kežmarok poskytuje všetkým žiakom školy na 29. októbra 2014 riaditeľské voľno .

  Odôvodnenie:

  Riaditeľ školy podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 ods. 5 môže poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna v kalendárnom roku.

 • 21. 10. 2014

  Aktualizovali sme modul Projekty

 • Olympijský deň


  Základná škola Nižná brána usporiadala dňa 10. októbra 2014 na mestskom futbalovom štadióne   "Olympijský deň " podporený Olympijským Klubom.  Žiaci 1. až 5. ročníka strávili krásne dopoludnie s našimi olympionikmi P. Hurajtom, A. Pasiarovou, V.Klimkovon  a   súťažili v rôznych disciplínach. Svoje schopnosti si overili v hode kriketkou, medicimbalom, behu na 50 metrov, slalomovom behu a v skoku do diaľky. Výsledky tých najúspešnejších si môžete pozrieť v prílohe: vysledky_olymp..xlsx

 • Beh Ľubicou

  Dňa 3.10.2014 sa organizoval XVIII. ročník  „Beh Ľubicou“ ,ktorý organizovala ZŠ Ľubica a obec Ľubica. Žiaci škôl kežmarského okresu behali v areáli školy v jednotlivých kategóriach  A,B,C,D,E,F. Našu školu reprezentovalo 17 žiakov I. stupňa.

  Umiestnenie našich žiakov:

  kategória "A" chlapci  :       1.miesto Samuel Müncner

 • 15. 10. 2014

  Do galérie Kežmarský záchranár boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát : 052/452 3028
  školská jedáleň: 052/452 3684

Fotogaléria