Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  školská jedáleň: 052/452 3684
Sobota 28. 2. 2015

Kalendár

Štatistika

Počet návštev: 2172939

Oznam školskej jedálne.

Oznamujeme stravníkom ŠJ,že stravné za mesiac marec 2015 sa inkasuje v dňoch 18.02.2015 - 24.02.2015

 

           1.stupeň:              22 x 0,95  = 20,90  + 1,50 = 22,40 €

           2.stupeň:              22 x 1,01  = 22,22 + 1,50 =  23,72 €

           Hmotná núdza:    22 x 0,03  =   0,66 + 1,50 =    2,16 €

           Dospelí stravníci: 22 x 1,12  =  24,64 + 1,50 = 26,14 €

 

Žiadam stravníkov, aby stravné uhradili v uvedenom termíne .

 

Stravníci ŠJ  sa môžu odhlasovať z obedov cez e-mailovú adresu odhlasovaniezobeda@gmail.com,kde sa uvedie meno,škola,trieda a dátum odhlášky. Odhlasovanie je do 8°°. Po ôsmej hodine nebudú na daný deň odhlášky akceptované.

 

Novinky

 • 13. 2. 2015

  Do galérie Fašiangové popoludnie v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Zápis žiakov do prípravného logopedického ročníka

  Základná škola Nižná brána 8, Kežmarok

  otvára v školskom roku 2015/2016

  PRÍPRAVNÝ   LOGOPEDICKÝ   ROČNÍK

  Kontaktná osoba: Mgr. Lýdia Bednarčíková , logopéd (0904 242 542)

  Je určený pre deti s poruchami reči a deti s odkladom školskej dochádzky. Prípravný ročník zabezpečí bezproblémový vstup dieťaťa do prvého ročníka.

  PRiPRAVNy_ROcNiK_-plagat_zapis_do_pripravky-1.doc

 • Zápis žiakov do 1.ročníka

  Základná škola Nižná brána 8, Kežmarok

           Vás pozýva na

  Zápis žiakov do 1.ročníka

  09.-10.februára 2015

  od 8:00 - 12:00 hod., od 13:00 - 16:00 hod.

  Letak_na_zapis_-_na_net.pdf

 • Biblická olympiáda

  V závere polroka sa v stredu 28. 1. 2015 uskutočnilo školské kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY.
  Každý rok majú žiaci 5. - 9. ročníka študovať iné knihy zo Svätého Písma. Aj takou formou chceme deti motivovať k čítaniu Božieho Slova, aby mohli z neho čerpať pre svoj život teraz aj v budúcnosti. V tomto školskom roku 2014/15 sú obsahom Biblickej olympiády zo Starého zákona Kniha Jozue (1,1–11,15; 24,1-33), Kniha Tobiáš a z Nového zákona Skutky apoštolov. Je krásne, že sa našlo 9 nadšených čitateľov Svätého Písma, ktorí mali možnosť celkovo získať 70 bodov z otázok troch kníh Biblie.
   
  Víťazi boli v tomto poradí:
   
  1. miesto: Šimon Ochotnický -  9. A
  2. miesto: Júlia Ilášová - 6. A
  3. miesto: Samuel Smoleň - 9. B
   
  Všetkým trom srdečne blahoželáme!
  Prajeme veľa úspechov v okresnom kole, kde nás trojčlenné družstvo bude reprezentovať v polovici marca.     
   
    s. Oľga W.

 • 27. 1. 2015

  Do galérie Srdce plné zdravia boli pridané fotografie.

 • Srdce plné zdravia

  Dňa 27. januára 2015 sa uskutočnila na našej škole akcia v rámci projektu „Srdce plné zdravia“ , ktorého cieľom je informovať a upozorňovať deti a mládež na potrebu starostlivosti o vlastné srdce od ranného veku, informovať o možnostiach monitoringu rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a poukazovať na potrebu zdravého životného štýlu a správnu životosprávu v každom veku. Súčasťou tohto projektu bol aj event na našej škole spojený s prezentáciou o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení detí a mládeže. Žiaci si  mohli prehliadnuť  aj veľký nafukovací model srdca, dať si zmerať tlak krvi, EKG, BMI a pod. Veľkým spestrením bol aj FIT kútik s informáciami o zdravej výžive s ukážkami a ochutnávkou zdravých raňajok. Záverečnou bodkou bola anketa s cieľom získania spätnej väzby o vedomostiach z prezentácie o rizikových faktoroch, príznakoch KVO a prvej pomoci.

 • 12. 1. 2015

  Do galérie Najkrajší snehuliak ŠKD boli pridané fotografie.

 • 19. 12. 2014

  Do galérie Vianočná burza boli pridané fotografie.

 • Vianočný príhovor

  Vážení kolegovia, rodičia, priatelia školy,  milí žiaci

  Prichádza  čas Vianoc najkrajších sviatkov roka.  Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody, harmónie, pokoja, lásky a porozumenia.

 • Školské kolo Geografickej olympiády

  Piatok 12. decembra sa uskutočnilo školské kolo 43. ročníka Geografickej olympiády. Žiaci súťažili v troch kategóriach: kategória G -5. ročník, kategória F - 6. a 7. ročník, kategória E - 8. a 9. ročník. Úlohou súťažiacich bolo vypracovať test z teoretickej časti, o miestnej krajine a praktickej časti s celkovým počtom 100 bodov. Z 22 riešiteľov bolo 19 úspešných. Na prvých troch postupových miestach je následovné poradie:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  školská jedáleň: 052/452 3684

Fotogaléria