Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát : 052/452 3028
  školská jedáleň: 052/452 3684
Utorok 23. 9. 2014

Kalendár

Štatistika

Počet návštev: 1959543

Oznam školskej jedálne.

Oznamujeme stravníkom ŠJ,že stravné za mesiac október 2014 sa inkasuje v dňoch 22.09.2014 - 26.09.2014

           1.stupeň: 21 x 0,95  = 19,95 + 1,50 = 21,45 €

           2.stupeň: 21 x 1,01  = 21,21 + 1,50 = 22,71€

           Hmotná núdza: 21 x 0,03 = 0,63 + 1,50 = 2,13 €

           Dospelí stravníci: 21 x1,12 = 23,52 + 1,50 = 25,02 €

Žiadam stravníkov, aby stravné uhradili v uvedenom termíne.

 

Jana Plutová-vedúca

 

Novinky

 • Plenárna schôdza ZRŠ

  Vedeni školy oznamuje, že dňa 24. 09. 2014 15.30 sa uskutoční plenárna schôdza ZRŠ v jedálni ZŠ. Po ukončení plenárnej schôdze prebehne informačné stretnutie  rodičov s triednymi učiteľmi.

 • 16. 9. 2014

  Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

 • 16. 9. 2014

  Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

 • Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov.

  V zmysle § 11a  zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch, Základná škola Nižná brána 8, Kežmarok zverejňuje informáciu o pracovných miestach.

  PRINED_-_socialny_pedagog.doc

  PRINED_-_specialny_pedagog.doc

  PRINED_-_asistent_ucitela doc

 • Začiatok školského roka 2014/2015

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční utorok 2. septembra 2014 o 9.00 v priestoroch školského átria. Príchod žiakov do školy je o 8.45.

 • OSLAVY 70. VÝROČIA SNP

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

   prednosta

   Okresný úrad Kežmarok

   Kežmarok, 25. augusta 2014

  Č.sp.: OU-KK-OO-2014/007584

  P O Z V Á N K A

  Okresný úrad Kežmarok v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Kežmarku si Vás dňa 1. septembra (pondelok) 2014 dovoľujú srdečne pozvať na

 • Zápis do školského klubu detí na školský rok 2014/2015

  Pre veľký záujem o ŠKD budú prednostne prijímané deti 1. a 2. ročníkov. V prípade nenaplnenia stavu budú žiaci 3. a  4. ročníkov doplnení do ŠKD dodatočne.

  Zápis do ŠKD sa uskutoční dňa 2. septembra 2014 na 1. poschodí.

 • TAMI

   

  Milí rodičia,

  Spoločnosť Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok v spolupráci so školou Vášho dieťaťa dáva od 02. septembra 2014 príležitosť pre všetky deti školy dostať mlieko kedykoľvek majú chuť, a to prostredníctvom mliečneho automatu.

  Ide o projekt v rámci Európskeho školského mliečneho programu, podporovaného EÚ, ako aj z rozpočtu SR. Z tohto dôvodu cena mlieka je výrazne nižšia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát : 052/452 3028
  školská jedáleň: 052/452 3684

Fotogaléria