Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát : 052/452 3028
  školská jedáleň: 052/452 3684
Štvrtok 29. 1. 2015

Kalendár

Štatistika

Počet návštev: 2133454

Oznam školskej jedálne.

Oznamujeme stravníkom ŠJ,že stravné za mesiac február 2015 sa inkasuje v dňoch 19.01.2015 - 23.01.2015

 

           1.stupeň: 14 x 0,95  = 13,30 + 1,50 = 14,80 €

           2.stupeň: 14 x 1,01  = 14,14 + 1,50 = 15,64 €

           Hmotná núdza: 14 x 0,03 = 0,42 + 1,50 = 1,92 €

           Dospelí stravníci: 14 x1,12 = 15,68 + 1,50 = 17,18 €

 

Žiadam stravníkov, aby stravné uhradili v uvedenom termíne .

 

Novinky

 • Zápis žiakov do prípravného logopedického ročníka

  Základná škola Nižná brána 8, Kežmarok

  otvára v školskom roku 2015/2016

  PRÍPRAVNÝ   LOGOPEDICKÝ   ROČNÍK

  Kontaktná osoba: Mgr. Lýdia Bednarčíková , logopéd (0904 242 542)

  Je určený pre deti s poruchami reči a deti s odkladom školskej dochádzky. Prípravný ročník zabezpečí bezproblémový vstup dieťaťa do prvého ročníka.

  PRiPRAVNy_ROcNiK_-plagat_zapis_do_pripravky-1.doc

 • Zápis žiakov do 1.ročníka

  Základná škola Nižná brána 8, Kežmarok

           Vás pozýva na

  Zápis žiakov do 1.ročníka

  09.-10.februára 2015

  od 8:00 - 12:00 hod., od 13:00 - 16:00 hod.

  Letak_na_zapis_-_na_net.pdf

 • 27. 1. 2015

  Do galérie Srdce plné zdravia boli pridané fotografie.

 • Srdce plné zdravia

  Dňa 27. januára 2015 sa uskutočnila na našej škole akcia v rámci projektu „Srdce plné zdravia“ , ktorého cieľom je informovať a upozorňovať deti a mládež na potrebu starostlivosti o vlastné srdce od ranného veku, informovať o možnostiach monitoringu rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a poukazovať na potrebu zdravého životného štýlu a správnu životosprávu v každom veku. Súčasťou tohto projektu bol aj event na našej škole spojený s prezentáciou o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení detí a mládeže. Žiaci si  mohli prehliadnuť  aj veľký nafukovací model srdca, dať si zmerať tlak krvi, EKG, BMI a pod. Veľkým spestrením bol aj FIT kútik s informáciami o zdravej výžive s ukážkami a ochutnávkou zdravých raňajok. Záverečnou bodkou bola anketa s cieľom získania spätnej väzby o vedomostiach z prezentácie o rizikových faktoroch, príznakoch KVO a prvej pomoci.

 • 12. 1. 2015

  Do galérie Najkrajší snehuliak ŠKD boli pridané fotografie.

 • 19. 12. 2014

  Do galérie Vianočná burza boli pridané fotografie.

 • Vianočný príhovor

  Vážení kolegovia, rodičia, priatelia školy,  milí žiaci

  Prichádza  čas Vianoc najkrajších sviatkov roka.  Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody, harmónie, pokoja, lásky a porozumenia.

 • Školské kolo Geografickej olympiády

  Piatok 12. decembra sa uskutočnilo školské kolo 43. ročníka Geografickej olympiády. Žiaci súťažili v troch kategóriach: kategória G -5. ročník, kategória F - 6. a 7. ročník, kategória E - 8. a 9. ročník. Úlohou súťažiacich bolo vypracovať test z teoretickej časti, o miestnej krajine a praktickej časti s celkovým počtom 100 bodov. Z 22 riešiteľov bolo 19 úspešných. Na prvých troch postupových miestach je následovné poradie:

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci prejavili mimoriadny záujem o túto súťaž. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov. V kategórii 1A (5.-7. roč.) súťažilo 11 žiakov a v kategórii 1B (8. a 9. roč.) 9 žiakov. Súťaž tradične pozostávala z písomnej a ústnej časti. Mimoriadnu pochvalu si zaslúžia žiaci deviateho ročníka, ktorí  prejavili vynikajúce jazykové zručnosti a znalosti. Na prvých troch miestach sa umiestnili:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát : 052/452 3028
  školská jedáleň: 052/452 3684

Fotogaléria