Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát : 052/452 3028
  školská jedáleň: 052/452 3684
Štvrtok 23. 10. 2014

Kalendár

Štatistika

Počet návštev: 2000571

Oznam školskej jedálne.

Oznamujeme stravníkom ŠJ,že stravné za mesiac október 2014 sa inkasuje v dňoch 22.09.2014 - 26.09.2014

           1.stupeň: 21 x 0,95  = 19,95 + 1,50 = 21,45 €

           2.stupeň: 21 x 1,01  = 21,21 + 1,50 = 22,71€

           Hmotná núdza: 21 x 0,03 = 0,63 + 1,50 = 2,13 €

           Dospelí stravníci: 21 x1,12 = 23,52 + 1,50 = 25,02 €

Žiadam stravníkov, aby stravné uhradili v uvedenom termíne.

 

Jana Plutová-vedúca

 

Novinky

 • Oznam

  17. 10. 2014

  Z dôvodu účasti pedagogických pracovníkov na  metodickom dni, riaditeľ ZŠ Nižná brána 8 Kežmarok poskytuje všetkým žiakom školy na 29. októbra 2014 riaditeľské voľno .

  Odôvodnenie:

  Riaditeľ školy podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 ods. 5 môže poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna v kalendárnom roku.

 • 21. 10. 2014

  Aktualizovali sme modul Projekty

 • Olympijský deň


  Základná škola Nižná brána usporiadala dňa 10. októbra 2014 na mestskom futbalovom štadióne   "Olympijský deň " podporený Olympijským Klubom.  Žiaci 1. až 5. ročníka strávili krásne dopoludnie s našimi olympionikmi P. Hurajtom, A. Pasiarovou, V.Klimkovon  a   súťažili v rôznych disciplínach. Svoje schopnosti si overili v hode kriketkou, medicimbalom, behu na 50 metrov, slalomovom behu a v skoku do diaľky. Výsledky tých najúspešnejších si môžete pozrieť v prílohe: vysledky_olymp..xlsx

 • Beh Ľubicou

  Dňa 3.10.2014 sa organizoval XVIII. ročník  „Beh Ľubicou“ ,ktorý organizovala ZŠ Ľubica a obec Ľubica. Žiaci škôl kežmarského okresu behali v areáli školy v jednotlivých kategóriach  A,B,C,D,E,F. Našu školu reprezentovalo 17 žiakov I. stupňa.

  Umiestnenie našich žiakov:

  kategória "A" chlapci  :       1.miesto Samuel Müncner

 • 15. 10. 2014

  Do galérie Kežmarský záchranár boli pridané fotografie.

 • Kežmarský záchranár

  Dňa 8. októbra 2014 sa uskutočnilo v priestoroch našej školy okresné kolo súťaže " Kežmarský záchranár". Do súťaže sa zapojilo 12 družstiev z okresu Kežmarok. Súťaž prebiehala v šiestich disciplínach - streľba, zdravotná príprava, topografia, civilná ochrana, hasenie malých požiarov a všeobecný vedomostný test. Splnenie úloh bolo limitované časom 50 minút. Tím z našej školy v zložení žiakov z 9.A triedy - Dorotka Bičárová, Timka Frankovičová, Andrej Stracený a Milan Wikarski sa umiestnili na vynikajúcom prvom mieste. Blahoželáme a ďakujem za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • 14. 10. 2014

  Do galérie Svetový deň jazykov boli pridané fotografie.

 • Olympijský deň


  Základná škola Nižná brána Vás pozýva na "Olympijský deň " podporený Olympijským Klubom v piatok 10.10.2014 o 8.30.
  Kto by chcel prísť povzbudiť našich športovcov a budúcich olympionikov 1. - 5.ročníka na mestský futbalový štadión. Tešíme sa. Trochu športu a radosť z detských výkonov a k tomu dobré počasie = krásne strávené dopoludnie v Kežmarku s olympionikmi P. Hurajtom, A. Pasiarovou, V.Klimkovou.

 • Európsky deň jazykov

  Stalo sa už tradíciou, že sme sa dňa 26. septembra zapojili do rôznych aktivít spojených s Európskym dňom jazykov, ktorý sa z iniciatívy Rady Európy oslavuje každoročne v tento deň od roku 2001. Všetci žiaci školy si mohli vypočuť rozhlasovú reláciu, kde sa oboznámili so základnými informáciami o tomto dni. Na hodinách cudzích jazykov sme sa porozprávali o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov, ale i o význame jazykovej rozmanitosti. Intenzívnejšie sa venovali tomuto dňu vyučujúce cudzích jazykov spolu s triedami. P. uč. Szentiványiová spolu s V. A a VII. A triedou. Piataci vyrábali obrázkový trojjazyčný (slovensko-anglicko-nemecký) slovník na tému zvieratká. Siedmaci zase maľovali „smajlíkov“, čiže emotikóny, ktoré sú v dnešnej internetovej dobe veľmi populárne a popisovali ich emócie v troch jazykoch. Na záver ich Terézia Pristačová naučila i pár základných slovíčok v posunkovej reči, ktorá tiež patrí do skupiny európskych jazykov. VI. A trieda pod vedením p. uč. Strečanskej vytvorila poster k EDJ a taktiež vytvorili i trojjazyčný obrázkový slovník na tému škola. VI. B trieda spolu s p. uč. Ďateľovou vyrobila krásne plagáty s vlajkami európskych štátov a slovíčkami v rôznych jazykoch. Aj IX. A trieda s p. uč. Joppovou vyrobila nástenku a pekný veľkoplošný plagát k téme Európa a jazyky. Potom dvojice žiakov z tejto triedy odprezentovali power-pointové prezentácie o jednotlivých európskych krajinách a ich zaujímavostiach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát : 052/452 3028
  školská jedáleň: 052/452 3684

Fotogaléria