Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  školská jedáleň: 052/452 3684
  odhlášky obedov mailom / do 7.50 hod./: odhlasovaniezobeda@gmail.com
Utorok 31. 5. 2016

Kalendár

Štatistika

Počet návštev: 2746562

Novinky

 • Dňa 27.05.2016 sa v areáli našej školy uskutočnil jubilejný 30. ročník Kežmarských hier. V ľahkoatletických disciplínach si zmerali sily žiaci našej školy s ostatnými kežmarskými základnými školami , ZŠ v Ľubici a s družobnou školou v Nowom Targu. Osobitú atmosféru podtrhla prítomnosť našich olympionikov, ktorí boli veľkou motiváciou pre súťažiacich. Symbolicky ostalo prvé miesto tohto jubilejného ročníka na našej škole. Blahoželáme všetkým súťažiacim aj ich trénerom a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • 30. 5. 2016

  Do galérie Kežmarské hry 2016 boli pridané fotografie.

 • 27. 5. 2016

  Do galérie Biblická olympiáda boli pridané fotografie.

 • V dňoch 17. - 18. mája 2016 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády v peknom prostredí Zemplínskej Šíravy v penzióne Juliana.

  Súťaž vyhlasuje Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS a Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR. Finálové kolo v Zemplínskej Šírave pripravilo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v Levoči s Diecéznym katechetickým úradom Košickej eparchie a s Komisiou pre katechizáciu a školstvo KBS. Tento rok žiaci a študenti súťažili z Prvej knihy Samuelovej a z Evanjelia podľa Lukáša.

 • Dňa 18. 5. 2016 uskutočnili v priestoroch kežmarského Centra voľného času Majstrovstvá základných škôl v Kežmarku 2016.

  Do turnaja sa zapojili tri základné školy. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl, s tempom hry 2x15 min. a uskutočnil sa aj jeden spoločný turnaj pre chlapcov i dievčatá, s vyhodnotením oboch kategórií zvlášť.

  Celkovým víťazom sa stala naša žiačka Natália Ferenčáková (2. A), so ziskom 6 bodov a obsadila teda aj 1. miesto v kategórii dievčat.
  Natálke blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.
  (M.D.)

 • Riaditeľstvo Základnej školy Nižná brána 8, Kežmarok oznamuje, že ROZHODNUTIE O PRIJATÍ do 1. ročníka ZŠ si zákonní zástupcovia prevezmú  osobne v termíne 23., 25 – 27.mája 2016 na sekretariáte školy   od 8,00 – 15,00 hodiny.

  *24.05.2016 sa rozhodnutia vydávať nebudú z dôvodu riaditeľského voľna na škole.

 • Z dôvodu účasti pedagogických pracovníkov na metodickom dni, riaditeľ ZŠ Nižná brána 8 Kežmarok poskytuje všetkým žiakom školy na 24. mája 2016 riaditeľské voľno .

  Odôvodnenie:

  Riaditeľ školy podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 ods. 5 môže poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna v kalendárnom roku.

 • Dňa 10. mája 2016 sa uskutočnilo v areáli našej školy  okresné kolo súťaže Mladý záchranár CO, ktoré organizoval Okresný úrad v Kežmarku, odbor krízového centra. Našu školu reprezentovali tri súťažné družstva zložené zo žiakov 6.A triedy, 5.A triedy a 9.C triedy. Súťažiaci museli presvedčiť a získať body v náročných disciplínach a ukázať, že ovládajú topografiu, zdravotnícku prípravu, streľbu, beh s maskou a iné. Z našich žiakov sa umiestnilo najlepšie na jedinečnom  prvom mieste s priamym postupom na celoslovenské kolo družstvo žiakov  9.C triedy v zložení Martin Iláš, Vladimír Makara, Martina Tomalová a Gabriela Majerová. Ostatné naše družstvá mladších žiakov skončili zo 16 družstiev v prvej desiatke. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Víťazom držíme palce v ďalšom zápolení v celoslovenskom kole.

 • Dňa 22. 4. 2016 si šikovní žiaci 2. B, 2. C a 2. D triedy zmerali svoje sily v matematicko–logických, prírodovedno–vlastivedných a jazykových zručnostiach, so zameraním na čítanie s porozumením. Všetci druháci si v súťaži počínali výborne a z nich sme ocenili prvé tri miesta v kategóriách dievčatá a chlapci. 

  Dievčatá

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
  Nižná brána 8, Kežmarok 060 01
 • sekretariát-ekonom.odd.: 052/452 3028
  školská jedáleň: 052/452 3684
  odhlášky obedov mailom / do 7.50 hod./: odhlasovaniezobeda@gmail.com

Fotogaléria